Mô hình O/R Mapping

Định nghĩa mô hình O/R Mapping Mô hình O/R Mapping là chữ viết tắ t của cụm từ mô hình object relational mapping là môt phương pháp lập trình giúp người dùng chuyển đổi từ mô hình database sang mô hình hướng đối tượng. Các lậ p trình viên hay sử dụng mô hình object relational mapping […]

Tổng quan về APS .Net

Tổng quan về APS .Net

Khái niệm APS.Net Trong APS.Net thì ASP.Net MVC là một framwork hoàn hảo tối ưu rất tốt cho pattern MVC, sau đây chúng ta cùng đi vào tìm hiểu mô hình MVC, thì MVC là cụm từ viế tắt của Model View Controller, nó có nhiệm vụ phân chia các pattern của ứng dụng thành […]

Khái niệm mô hình Inveersion Of Control (IoC)

Tìm hiểu mô hình IoC

Để có thể nắm rõ nguyên lý hoạt động của một trong những ứng dụng về web, lập trình web được biết bởi một ngôn ngữ lập trình khá nổi tiếng đó là ngôn ngữ lập trình Spring Framework, bạn cần đi vào tìm hiểu khái niệm của những mô hình cơ bản đó là […]

Ngôn ngữ lập trình C#

So sánh Csharp và Java

So sánh điểm khác nhau giữa ngôn ngữ lập trình C# và ngôn ngữ lập trình Java Ngôn ngữ lập trình Csharp hay còn gọi là C# và ngôn ngữ lập trình Java là hai ngôn ngữ lập trình rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Thế nhưng không phải ai cũng có […]

Giới thiệu về ESB

Giới thiệu về ESB

Giới thiệu về ESB ESB chính là một sự phát triển của mô hình điện toán phân tán, trong đó hệ thống phân tán chính là hệ thống phần mềm, các thành phần cấu tạo nên thống phần mềm đó sẽ nằm ở những máy tính khác nhau, và giữa chúng sẽ được kết nối […]