lập trình hướng khía cạnh AOP

Lập trình hướng khía cạnh AOP

Thế nào là lập trình hướng khía cạnh (Aspect Oriented Programming) Lập trình hướng khía cạnh Aspect Oriented Programming viết tắt là AOP, là một xu hướng lập trình mới. Lập trình hướng khía cạnh Aspect Oriented Programming ra đời nhằm sử dụng hiệu quả của Object-oreted programming (OOP) và tăng cường tối đa khả năng tái […]

Thời gian chạy ngôn ngữ chung và các công nghệ .NET mới nhất và những công ty chuyên sử dụng .NET

Nếu bạn đang bắt đầu lập trình và phát triển các ứng dụng Windows của riêng bạn, có lẽ bạn đã nghe những cụm từ như .Net Framework và CLR đã bị ném ra khá thường xuyên. Về mặt logic, câu hỏi tiếp theo của bạn có thể là “Những gì chính xác là những […]