Tìm hiểu về Dynamic Programming và Dynamic Language Runtime (DLR)

Dynamic Programming và Dynamic Language Runtime

Một trong những nội dung quan trọng được nhà phát hành microsoft đưa ra chính là khái niệm về Dynamic Programming và những lợi ích khi sử dụng nó, cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Khái niệm Dynamic Programming và Dynamic Language Runtime

Ngôn ngữ lập trình C# cho ra phiên bản 4.0 đã cung cấp kỹ thuật lập trình mới đó là sử dụng Dynamic programming, và thêm từ khóa mới “dynamic”. Dynamic programming là nội dụng quan trọng mà ngôn ngữ lập trình C# giới thiệu tại phiên bản 4.0, đi kèm với môi rường thực thi .Net và môi trường Dynamic Language Runtime hay gọi tắt là DLR. Dynamic Language Runtime có tác dụng cung cấp những dịch vụ vào Common Language Runrim (CLR) để hỗ trợ tính năng Dynamic programming cho các ngôn ngữ lập trình.

Những lợi ích mang lại từ Dynamic Language Runtime (DLR)

Dynamic Programming và Dynamic Language Runtime

Dynamic Programming và Dynamic Language Runtime

– Thứ nhất, DLR giúp  hạn chế những công đoạn để tạo ra một ngôn ngữ lập trình như công đoạn kiểm tra, phân tích cú pháp, ngữ nghĩa. 

– Lợi ích thứ hai chính là nó hỗ trợ cho những ngôn ngữ lập trình dữ liệu tĩnh như Java, C++,..

– Thứ ba chính là các thư viện và đối tượng của DLR có thể được chia sẻ và sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau, giữa những ngôn ngữ stactically type và dynamic typed.

– Cuối cùng, DLR có thể giúp lập trình viên rút ngắn mã lệnh và truy xuất nhanh những thuộc tính, thành phần của đối tượng.

Từ khóa Dymanic là gì?

Để khai báo trong phiên bản 4.0 của ngôn ngữ lập trình C#, người ta sử dụng từ khóa “dynamic”, các đối tượng được khai báo với từ khóa “dynamic” sẽ không xác định được kiểu cho đến khi chương trình chạy. Nghĩa là khi biên dịch thì công đoạn complier sẽ bỏ qua phần kiểm tra, đồng thời tính năng Intellisense trong lúc soạn thảo cũng sẽ không còn hỗ trợ khi bạn sử dụng các đối tượng có kiểu dynamic. Tóm lại khi sử dụng từ khóa “dynamic” bạn không cần thực hiện kiểm tra, chuyển đổi để truy xuất đến một thành phần của đối tượng.

Một vài chia sẻ từ Dotnetguru hy vọng sẽ giúp bạn hiểu được Dynamic Programming là gì? Hiểu và vận dụng nó một cách hiệu quả để khai thác được tối đa những tiện ích của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *