Phát triển với công nghệ .NET mới nhất hiện nay

Phát triển với công nghệ .NET

Bất kỳ lập trình viên hoặc nhà phát triển nào đang làm việc với Windows sẽ, tại một vài điểm nào đó, gặp phải công nghệ .Net Framework. Những công nghệ này được tạo ra bởi Microsoft để làm cho các ứng dụng Windows trơn tru, hiệu quả và được chuẩn hóa. .NET Framework là một giao thức mã gồm hai điều: thời gian chạy ngôn ngữ .Net và một thư viện lớp học rộng rãi cho các chức năng thường được sử dụng. Chúng bao gồm tất cả các chức năng cấp thấp, tại thời điểm này, sẽ là dư thừa cho một lập trình để làm việc một mình.

Sử dụng .NET FrameWork có những tác dụng:

Cung cấp một môi trường nhất quán cho lập trình hướng đối tượng có chức năng giống nhau cho dù mã được lưu trữ và thực hiện cục bộ, được lưu trữ từ xa và thực hiện cục bộ, hoặc lưu trữ và thực hiện cục bộ trên mạng.

Cung cấp một môi trường để thực hiện mã mà phần lớn loại bỏ xung đột phiên bản và triển khai phần mềm.

Tăng cường xác minh và thực hiện mã an toàn, với nhiều cấp độ tin tưởng được gán cho mã được viết bởi các bên thứ ba không xác định hoặc không hoàn toàn tin cậy.

Loại bỏ các vấn đề về hiệu suất với các môi trường kịch bản và diễn giải.

Làm cho trải nghiệm người dùng và nhà phát triển nhất quán trên một số lượng lớn các chương trình và ứng dụng rộng rãi, từ các ứng dụng web dựa trên Windows cho điện thoại Windows hoặc phần mềm Windows được lưu trữ cục bộ.

Cho phép chuẩn hóa phần mềm Windows thông qua đó mã có thể dễ dàng tích hợp với các thành phần được tạo bởi các nhà phát triển khác.

Phát triển với công nghệ .NET mới nhất

Lợi ích của công nghệ .NET
Công nghệ .NET mang đến nhiều lợi ích cho các lập trình viên.

Việc tiếp cận các loại lợi ích này có thể làm tăng năng suất của dự án lập trình của bạn vô cùng. Có thể phân bổ các loại chung, có thể tái sử dụng từ thư viện lớp và biết rằng chúng đã được thiết kế để tích hợp với thời gian chạy đang được sử dụng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và giải phóng các nhà phát triển khỏi áp lực và thất vọng thông thường đối với lập trình phần mềm.

Groove Technology Software cho biết .NET framework dễ sử dụng đối với bất kỳ ứng dụng Windows nào, đặc biệt là những tính năng tương thích giữa các nền tảng hay ngôn ngữ chéo. Đây là một danh sách ngắn các ví dụ nhắm mục tiêu khung công tác .NET:

  • Ứng dụng điều khiển.
  • Ứng dụng ASP.NET.
  • Các ứng dụng dựa trên nền tảng Windows Communication.
  • Các ứng dụng dựa trên Workflow Foundation của Windows.
  • Các ứng dụng dựa trên nền thuyết trình Windows.
  • Ứng dụng GUI cho cửa sổ.

Điều tốt nhất về mỗi trong số này là, bằng cách nhắm mục tiêu khung công tác .NET và cư trú trong các tiêu chuẩn được trình bày, các yếu tố cấu thành chúng có thể được phân bổ lại trong các tham số của bất kỳ chương trình nào trong khuôn khổ này. Rõ ràng là các nhà phát triển có nhiều lợi ích từ việc làm việc trong Microsoft Framework của Microsoft; Trên thực tế, đã có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *